جمعه 4 مهر ماه 1399
آدرس کارخانه:
تبريز، جاده صوفيان، شهرک مصالح ساختمانی، خيابان هشتم، پلاک 7-9 گروه صنايع تبريز گون آل

تلفن کارخانه: 42544249(041) - 42544250(041)
تلفن همراه مدیرعامل: 09120910821
ايميل: info@tabrizgunal.com

مجید محمدی اقدم

مجید محمدی اقدم - مدیر عامل

گروه صنایع تبریز گونال

گروه صنایع تبریز گونال

سلیمان ساکان

سلیمان ساکان - رئیس هیئت مدیرهنمايش نقشه بزرگتر